• Samen op weg naar jouw hoogste trede!

 • Waarom kies ik voor de Fatimaschool?

  • de Fatimaschool daagt me uit
  • de Fatimaschool geeft me zelfvertrouwen
  • de Fatimaschool laat me vrij denken
  • op de Fatimaschool zorgen wij goed voor elkaar
  • Onze filosofie is jonge kinderen te laten ontwikkelen door spel, in een stimulerende omgeving. Gedurende de kleuterperiode krijgt het kind een gestructureerd programma aangeboden, waarin alle leervoorwaarden aan bod komen. Iedere zes à acht weken staat er een thema centraal, zodat er vanuit de ervaringswereld van het kind wordt gewerkt.

   In de groepen 1-2 werken wij met het OntwikkelingsVolgModel (OVM). Door het kind goed te observeren, kan de leerkracht hem/haar steeds uitdagen een volgende stap te maken en wordt er tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte van het kind.

   Adaptief onderwijs

   Vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijke opvoeding en ontwikkeling van uw kind, bieden wij waar mogelijk onderwijs op maat. Hierin wordt de voortgang in de ontwikkeling van het kind nagestreefd en gaan we uit van verschillen (adaptief onderwijs). Hierbij hebben we oog voor de relatie, competentie en autonomie van het kind.

   Coöperatieve werkvormen

   Tijdens de lessen zetten wij regelmatig coöperatieve werkvormen in. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken en verbeteren sociale vaardigheden zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.

   Dag- en weektaken

   Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een dagtaak. Halverwege groep 4 verandert dit in een weektaak. Het doel van werken met een weektaak is dat het kind zelf leert plannen en leert inschatten hoeveel tijd hij/zij bezig is met de taak.

  • 716 leuke leerlingen
  • 70 enthousiaste teamleden
  • 940 inspirerende lesuren
  • 14 uitdagende vakken
  • 3867 keer van de glijbaan