Activiteitencommissie

 • Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden, bestaande uit minimaal tien ouders. De doelstelling van deze commissie is enerzijds belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs van de kinderen te stimuleren en anderzijds de school te ondersteunen bij het organiseren van de verschillende activiteiten, die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden. Dankzij een nauwe samenwerking tussen het leerkrachtenteam en de activiteitencommissie lukt het iedere keer weer om iets leuks en bijzonders voor de kinderen te organiseren!

  Voor afspraken en regels over ouderhulp kunt u terecht bij een van de leden van de commissie. De activiteitencommissie vraagt van de ouders jaarlijks een vast bedrag. Hieruit worden activiteiten gefinancierd, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdag en de Avond4daagse, maar ook zaken als schoolpolo’s, schoolreisjes en vervoer. De jaarrekening van de activiteitencommissie wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit twee leden.

  Ouderbijdrage

  De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 57,50. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft, is deze bijdrage onmisbaar voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten. Voor kinderen die in betreffend schooljaar ná 1 januari op school komen, is het bedrag vastgesteld op € 30,00. Er bestaat een mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen. U ontvangt hiervoor van de activiteitencommissie een brief met betalingsgegevens. Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Sociale Dienst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie.

  Leden

  De AC bestaat uit een groep enthousiaste ouders, met kinderen uit verschillende groepen. Er wordt om de vijf à zes weken vergaderd, meestal ’s avonds op school. Ieder lid helpt bij de organisatie van twee à drie activiteiten per schooljaar.

  Contact

  Hebt u vragen, suggesties of wilt u graag lid worden van de AC? Laat het ons weten via ac@fatima0000.vserver06.previder.nl.