Aanmelden

 •  

   

   

   

  20141028-Rudgrcom-Fatimaschool-1363-2048px

   

 • Sfeer proeven

  Wij kunnen op deze website alles voor u op een rijtje zetten, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat u de school graag met eigen ogen wilt zien. ‘Sfeer proeven’ is heel belangrijk bij uw keuze. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de directie. In een oriënterend gesprek vertellen wij u over onze visie op onderwijs, laten u zien hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven en proberen wij op al uw vragen een antwoord te geven. Tevens krijgt u een rondleiding door de school.

  Kinderen die voor groep 1-2 worden aangemeld, mogen de dag na hun vierde verjaardag starten. In overleg met de leerkracht kunt u bepalen of uw kind meteen alle dagen komt, of dat uw kind de eerste paar weken rustig opstart en sommige middagen nog even thuis blijft. Kinderen die zijn geboren in de maanden juni en juli starten bij voorkeur pas ná de zomervakantie in de groepen 1-2.

  Het is voor ons plezierig als kinderen bijtijds zijn ingeschreven. Na inschrijving ontvangt u circa vier weken voor de vierde verjaardag van uw kind een informatiepakket per post. Hierin zit een uitnodiging voor uw kind en tevens uitgebreide informatie over het reilen en zeilen op school.

  Verandering van school

  Wanneer uw kind van school verandert, dient u dit te melden bij de groepsleerkracht en de directie. De groepsleerkracht vult een onderwijskundig rapport in dat, samen met de resultaten van het leerlingvolgsysteem, naar de volgende school wordt opgestuurd. Dit rapport met bijlagen is desgewenst door u in te zien.

  Tussentijdse aanmeldingen

  Overweegt u uw kind bij ons aan te melden en zit uw kind momenteel op een andere basisschool, dan kan dit voor uw kind best ingrijpend zijn. We trachten hier dan ook zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Uw kind kan onze school uiteraard vooraf bezoeken en kennismaken met de leerkracht en de kinderen.

  Voordat uw kind kan worden geplaatst, wordt er door de directie of intern begeleider contact opgenomen met de vorige school. Na een eventueel onderzoek wordt door de directie besloten of wij uw kind wel of niet kunnen plaatsen. Het belang van uw kind staat in dit alles vanzelfsprekend voorop.

  20141028-Rudgrcom-Fatimaschool-0128-2048px

  Indien u uw kind bij ons wilt inschrijven, gaat u door middel van het plaatsen van uw handtekening op het inschrijfformulier akkoord met eventueel breed overleg en geeft u toestemming voor screening op motoriek en/of logopedie.

  Specifieke onderwijsbehoeften

  Informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina ‘Passend primair onderwijs’, in het menu onder ‘Leerlingzorg’.