Adaptief onderwijs

 • Organisatie van ons onderwijs

  Op de Fatimaschool werken we met een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en het onderwijs volgen met leeftijdgenootjes. Vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijke opvoeding en ontwikkeling van uw kind, bieden wij waar mogelijk onderwijs op maat, waarbij de voortgang in de ontwikkeling van het kind wordt nagestreefd en waarbij we uitgaan van verschillen (adaptief onderwijs).
  Bij dit leren vinden wij het belangrijk dat:

  • kinderen voelen dat anderen hen waarderen (relatie)
  • kinderen geloof en plezier hebben in hun eigen kunnen (competentie)
  • kinderen zonder hulp zelf dingen kunnen ondernemen (autonomie)

  We hebben heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat de oudste en jongste kleuters bij elkaar in een groep zitten. Het voordeel van deze gecombineerde groepen is dat kleuters het ene jaar jongste kleuter en het andere jaar oudste kleuter zijn. Zo leren ze elkaar helpen en hulp te aanvaarden. Verder hebben we nog zes jaargroepen: groep 3 t/m 8.