Uitstroomgegevens

  • Leerlingen van groep 8 hebben in 2017 onze school verlaten en zijn naar het voortgezet onderwijs gegaan. De uitstroomgegevens zijn als volgt, in aantal en percentage (afgerond):

    VWO 16 leerlingen 51 %
    HAVO 7 leerlingen 25 %
    VMBO-TL 6 leerlingen 21 %
    VMBO-KL 1 leerlingen 3 %