Informatie

 • Aanmelden nieuwe leerlingen

  Wij kunnen op deze website alles voor u op een rijtje zetten, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat u de school graag met eigen ogen wilt zien. ‘Sfeer proeven’ is heel belangrijk bij uw keuze. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. In een oriënterend gesprek vertellen wij u over onze visie op onderwijs, laten u zien hoe dat in de praktijk vormgegeven wordt en proberen wij op al uw vragen een antwoord te geven. Tevens krijgt u een rondleiding door de school. Het is voor ons plezierig als kinderen bijtijds zijn ingeschreven. 

  Na inschrijving ontvangt u ten minste zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind een bericht in welke groep hij/zij geplaatst zal worden. Dit gebeurt in de vorm van een kaartje voor uw kind. De school beslist in welke groep uw kind geplaatst wordt. Kinderen geboren in de maanden juni en juli vragen wij pas ná de zomervakantie te starten in de groepen 1-2 .

  Verandering van school

  Wanneer uw kind van school verandert, dient u dit te melden bij de groepsleerkracht en de directie. De groepsleerkracht vult dan een onderwijskundig rapport in, dat samen met de resultaten van het leerlingvolgsysteem, naar de volgende school wordt opgestuurd. Dit rapport met bijlagen is desgewenst door u in te zien.

  Tussentijdse aanmeldingen

  Overweegt u uw kind aan te melden op onze school en zit uw kind al op een andere basisschool, dan kan dit voor uw kind ingrijpend zijn. We onderkennen dit en proberen er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Uw kind kan onze school een keer bekijken en kennis maken met de leerkracht en de kinderen.
  Voordat uw kind geplaatst kan worden, wordt altijd door de directie of de interne begeleider contact opgenomen met de vorige school. Na een eventueel onderzoek wordt door de directie besloten of wij uw kind wel of niet kunnen plaatsen. Het belang van uw kind staat in dit alles bij ons zeker voorop!

  Indien u uw kind bij ons wilt inschrijven, gaat u door middel van het plaatsen van uw handtekening op het inschrijfformulier akkoord met eventueel breed overleg en geeft u toestemming voor screening motoriek en/of logopedie.

  Aanmelding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

  Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie over ‘passend onderwijs’, te vinden in het menu onder ‘leerlingenzorg’.