Inspectie

  • Inspectie van het onderwijs

    De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Algemene informatie is te vinden bij de Rijksoverheid, voorheen Postbus 51. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl of via het telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). Ook de website www.onderwijsinspectie.nl biedt veel informatie.
    De Onderwijsinspectie bezocht in maart 2012 de Fatimaschool en concludeerde dat de kwaliteit van ons onderwijs op de onderzochte delen op orde is en nauwelijks tekortkoming kent. Er zijn geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Om die reden wordt het reeds toegekende ‘basisarrangement’ gecontinueerd.
    De door ons opgestelde en dagelijks gebruikte lesroosters zijn opgesteld aan de hand van de door de inspectie opgestelde ‘richtlijnen benutten verplichte onderwijstijd’.