Externen

 • Inspectie van het Onderwijs
  Postbus 2730
  3500 GS Utrecht
  Tel. 1400 (informatie rijksoverheid)
  www.onderwijsinspectie.nl

  Centrum voor Jeugd en Gezin – Hillegersberg Schiebroek
  Odette Boegschoten, tel. 06 – 22767206
  Jeugdverpleegkundige
  Hectorstraat 17, 3054 PC Rotterdam
  Tel. 010 – 2010110
  www.cjgrijnmond.nl
  o.boegschoten@cjgrijnmond.nl

  Schoolmaatschappelijk werk
  Camille van den Boer 
  Tel. 06-83719228 (woensdag en donderdag)
  camille.vandenboer@wmoradar.nl

  Zwembad de Wilgenring
  Melanchtonweg 70
  Tel. 010 – 2855855

  Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek
  Postbus 34020
  3005 GA Rotterdam
  Tel. 010 – 4615561

  Tussenschoolse opvang
  Kinderopvang Mundo, contactpersoon: Hafize Yilmaz
  Tel. 06 – 83153082
  tso-fatimaschool@kinderopvangmundo.nl

  Buitenschoolse opvang
  • b.s.o. Ketelbinkie, Berberisweg 354, tel. 010 – 4792200
  • b.s.o. Olijfje, Olijflaan 8, tel. 010 – 4612709
  • b.s.o. De Sleekoepel, Sleedoornlaan 35, tel. 010 – 2184680
  • b.s.o Het Schiebroeksepark Abeelweg 396, tel. 06 – 19933109