Logopedie

  • De logopediste komt eens per jaar op school om kinderen van groep 2 te testen. Het doel is een vroegtijdige signalering van spraak-, taal-, en stemproblemen. Natuurlijk kunt u zich ook tot de huisarts wenden voor een verwijskaart voor logopedische hulp.