Medezeggenschapsraad

 • De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerkrachten, leerlingen en ouders van de Fatimaschool. Deze taak is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

  De doelstelling van de MR op de Fatimaschool is dat zij een positief kritische partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

  De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en bestaat op de Fatimaschool uit acht leden: vier vertegenwoordigers namens het personeel en vier vertegenwoordigers namens de ouders. Verkiezingen bepalen wie er zitting krijgt in de MR. De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen.

  MR-leden

  Oudergeleding: Jessica Wit, Katelijn Koelewijn, Rieneke Moonen en Maartje Hoevenaars.
  Leerkrachtengeleding: Britt van den Blink, Marieke Swinkels, Ruth Berhane en Demi van Vliet.

  “Wij nodigen u van harte uit om uw vragen en suggesties met ons te bespreken!”
  Juist dan kunnen wij een goede vertegenwoordiging zijn van ouders, kinderen en personeel. U kunt ons altijd even aanspreken op het schoolplein, of een e-mail sturen naar mr@fatimarvko.nl.

  In schooljaar 2021-2022 vergadert de MR op de volgende data:

  • 28 september 2021
  • 16 november 2021
  • 18 januari 2022
  • 15 maart 2022
  • 10 mei 2022
  • 14 juni 2022

  De vergaderingen zijn openbaar; indien er op de agenda een onderwerp staat dat uw interesse heeft, is het mogelijk de vergadering bij te wonen. In dit geval kunt u vooraf een e-mail sturen naar mr@fatimarvko.nl, waarin u aangeeft dat u voor het betreffende onderwerp als toehoorder aanwezig wilt zijn.