Motorische remedial teaching

  • Zorgplan Motoriek

    Op onze school wordt veel aandacht geschonken aan de motorische ontwikkeling in groep 1 en 2 door middel van het Zorgplan Motoriek. Het Zorgplan Motoriek, zoals inmiddels 14 jaar in de gemeente Rotterdam binnen de onderbouw wordt uitgevoerd, zorgt voor stevige motorische fundamenten, waardoor leerlingen meer kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen. In het zorgplan is aandacht voor: preventie d.m.v. een ‘jaarplanning spelen en bewegen met kleuters’, signaleren m.b.v. ‘de kleuterscreening’, extra observatie door deskundigen en eventuele motorische therapie op school.
    De leerlingen vanaf vier en een half jaar worden door hun eigen leerkracht(en) geobserveerd d.m.v. een kleuterscreening motoriek ( de zgn. eerste screening ). De leerlingen, waarvan de leerkracht aangeeft dat het een en ander nog niet lukt, worden nogmaals geobserveerd door bewegingsdeskundigen van Scoor (tweede screening). Deze geven een advies over het kind aan de ouders en de school. Na de tweede screening door de bewegingsdeskundigen kan het zijn dat er geen verdere actie ondernomen hoeft te worden. Het kind valt binnen de normen en behoeft op het ogenblik geen verdere behandeling.
    Is er wel verdere behandeling nodig dan wordt er aan de ouders behandeling geadviseerd door een kinderoefentherapeut.