Schoolmaatschappelijk werk en SISA

 • Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms is het nodig dat er op school iets extra’s geboden moet worden om het leren van uw kind te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer uw kind onzeker is en daardoor moeite heeft met het maken van een toets. Een ander voorbeeld is dat het kind erg veel moeite heeft met de echtscheiding van zijn ouders en hierdoor ander gedrag kan vertonen.
  Naast de problemen die uw kind kan ervaren, kunt u zelf als ouder ook vragen hebben in het kader van de opvoeding of andere zaken die zich afspelen in de thuissituatie. Zo kunnen er bijvoorbeeld vragen zijn over het eet- of slaappatroon van uw kind, de mate van zelfstandigheid die u uw kind geeft of maakt u zich als ouder zorgen over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Ook kan de schoolmaatschappelijk werkster u adviseren bij vragen over opvoeden, regels stellen en handhaven of meekijken of extra ondersteuning wenselijk is na een heftige gebeurtenis in een gezin.
  In principe is de begeleiding die wordt geboden vanuit de schoolmaatschappelijk werkster kortdurend. Mocht in overleg met u de inschatting gemaakt worden dat meer intensieve begeleiding wenselijk is of een ander hulpaanbod beter passend is, kan zij meedenken en ondersteuning bieden bij het realiseren van de best passende zorg.
  U kunt in contact komen met de schoolmaatschappelijk werkster via de intern begeleider of leerkracht. U wordt vervolgens door haar uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Dit kan plaatsvinden op school, bij u thuis, maar ook op kantoor in Schiebroek.
  De informatie die aan de schoolmaatschappelijk werkster verteld wordt, is vertrouwelijk en wordt alleen met toestemming van u besproken met school. Aan contact met het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.
  Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Op maandagochtend en donderdagmiddag is de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig op de Fatimaschool. Zie voor de contactgegevens het kopje ‘externe instanties’ op deze website.

  Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA.

  SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.

  Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
  Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.
  Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl.
  Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.

  klik op onderstaande link voor 

  Protocol RVKO Meldcode