test

 • Een titel

  De doelstelling van de MR op de Fatimaschool is dat zij een positief kritische partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

  De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en bestaat op de Fatimaschool uit acht leden: vier vertegenwoordigers namens het personeel en vier vertegenwoordigers namens de ouders. Verkiezingen bepalen wie er in de MR zitting hebben. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

  Een andere titel 

  Instemmingsrecht betekent dat het schoolbestuur en de directie instemming nodig hebben van de MR om bepaalde besluiten te nemen. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij beslissingen over het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen, of plannen om samen te gaan met een andere school of ander schoolbestuur (fusieplannen).

 • Een titel

  De doelstelling van de MR op de Fatimaschool is dat zij een positief kritische partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

  De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en bestaat op de Fatimaschool uit acht leden: vier vertegenwoordigers namens het personeel en vier vertegenwoordigers namens de ouders. Verkiezingen bepalen wie er in de MR zitting hebben. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

  Een andere titel 

  Instemmingsrecht betekent dat het schoolbestuur en de directie instemming nodig hebben van de MR om bepaalde besluiten te nemen. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij beslissingen over het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen, of plannen om samen te gaan met een andere school of ander schoolbestuur (fusieplannen).