TSO en BSO

 •  

 • Tussenschoolse opvang

  Op de Fatimaschool is het overblijven in samenwerking met Kinderopvang Mundo georganiseerd. Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezellige en gezonde tussenschoolse opvang (TSO).

  De TSO wordt op gevarieerde wijze ingevuld. De kinderen krijgen vers fruit of rauwkost en iets te drinken van school; dit is bij het overblijfarrangement inbegrepen. Na de lunch kunnen de kinderen lekker buitenspelen, waarbij de overblijfouders continue toezicht houden en begeleiden waar nodig. Jaarlijks volgen alle TSO-medewerkers een cursus in het kader van deskundigheidsbevordering.

  Overblijven kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Blijft uw kind om welke reden dan ook niet over op een vaste dag, meld dit dan bij de leerkracht. Indien uw kind elders gaat overblijven, geeft u dan een briefje mee met uw toestemming.

  De kinderen eten onder toezicht van hun eigen leerkracht, in samenwerking met een overblijfouder in de klas. Geef uw kind een verantwoorde maaltijd mee, zoals boterhammen of een broodje met beleg dat uw kind lekker vindt. Houd rekening met de eetlust van uw kind en geef niet te veel mee. Een snoepje mag, liefst in beperkte mate. Chips, lolly’s en kauwgum zijn niet toegestaan. Bij mooi weer wordt er ook lekker buiten gegeten en als het regent, spelen de kinderen binnen met de materialen die voor het overblijven zijn aangeschaft. Tot 12.35 uur is het schoolplein uitsluitend toegankelijk voor de overblijvers.

  De inkomsten van het overblijven worden besteed aan drinken, fruit en speelmaterialen voor de kinderen. Daarnaast ontvangen de overblijfkrachten een financiële vergoeding uit dit budget en worden de kosten vergoed, die Mundo rekent voor de organisatie.

 • Mundo

  De organisatie van onze tussenschoolse opvang is in handen van Kinderopvang Mundo. Hebt u vragen met betrekking tot de TSO, neemt u dan contact op met Hafize Yilmaz: tel. 06-83153082, of via tso-fatimaschool@kinderopvangmundo.nl.

  In dit document zit een formulier, waarmee u uw kind(eren) kunt inschrijven voor de tussenschoolse opvang op vaste dagen: 

  Buitenschoolse opvang

  Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij het zogenaamde ‘makelaarsmodel’ en hebben we contact met verschillende organisaties, voor zowel de voor- als naschoolse opvang.

  In september 2008 hebben we een convenant getekend met Stichting Prokino. Sindsdien stellen wij een ruimte binnen de school beschikbaar voor naschoolse opvang, waar onze jongste kinderen geplaatst zijn. Vanuit het team is er een leerkracht aangesteld als contactpersoon tussen school en de verschillende BSO’s. Zo nodig wordt er relevante informatie over een kind uitgewisseld.